Wady i zalety pracy zdalnej

Wśród wad telepracy warto przypomnieć o tym, że pracodawca ma słabą kontrolę nad przebiegającą pracą. Musi mieć tym samym bodaj częściowe zaufanie do pracownika. Pewnym utrudnieniem staje się przyjmowanie nowego pracownika do działania w systemie zaangażowania na odległość. Nowiutka jednostka w korporacji powinna spędzić bodaj konkretny okres w punkcie pracy, ażeby znać nowe realia i zaznajomić się szczegółowo z wszelkimi obowiązkami i aspektami nowej pracy. Rewelacyjnie, jeżeli już jednostka nowoprzyjęta do pracy spędzi w przybliżeniu jednego roku w siedzibie firmy a potem organizuje pracę z domu. żeby móc całkowicie ze znakomitym rezultatem wykonywać pracę na odległość, ma obowiązek obligatoryjnie wyznaczać się ponadto pewnymi predyspozycjami. Telepracownik powinien zostać bezwzględnie nastawiony na rezultat i sporządzenie zadania a nie na sam fakt pracowania. Zaangażowanie jak i samodzielność to atrybuty, jakie są potrzebne pomijając to, żeby móc prowadzić biuro w domu. Zdolność do podejmowania werdyktu jest kwestią, bez jakiej nie uda się nikły telepracownik. Prócz tego pewna systematyczność ponadto bardzo przydaje się w tego typu pracy.

Większość spółek, które decydują się zatrudnić pracownika na odległość, wprowadza pewne układy inspekcji swoich telepracowników. Między innymi opłaciłoby się wymienić obowiązek zgłaszania się pracownika choćby raz co dzień telefonicznie bądź mailowo. Przełożony może też od czasu do czasu nawiedzić pracownika w domu. Pewne firmy ograniczają na przykład zdalną pracę wyłącznie do paru dni w tygodniu. Częstą praktyką są też telekonferencje poza zwykłymi godzinami pracy.

This article was written by admin